PINJIE-32啤酒饮料-牛品商标转让网 十年专营商标转让商标注册,国内唯一支付宝担保交易转让网 

商标信息:

商标名称:PINJIE
商标分类:32啤酒饮料
商标价格:2.5万
注册日期:2011-05-14
使用商品:
矿泉水(饮料),果汁,水(饮料),柠檬水,蔬菜汁(饮料),苏打水,果茶(不含酒精),酸梅汤,植物饮料,饮料制剂
类似群组:
3202,3203

可能你还喜欢:首页回到顶部